Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Gençler,

Topluma hizmet etmek ve toplum sağlığına katkı yapmak gibi önemli ve değerli bir amaç için çıktığınız bu yolculukta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu tercih ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum.

Amacımız  sizlerin  üniversiteli olabilmenin getirdiği bir anlayışla alanında uzman ve tanınmış bireysel yeterliliği olan, mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarabilen, bilgiyi üreten, sosyal değişime açık ve çağın getirdiklerine hazırlıklı bireyler olmanın yanında insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren , din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu yetkinliğe sahip mezunlarımızın  hızlı büyüyen sağlık sektörünün hem kamu hem de özel kesimi tarafından kolayca istihdam edilebilmektedirler.

Üniversitemizin misyon, vizyon ve değerleri ile toplum sağlığına kaliteli hizmet sunumunda bulunabilmeniz için, teorik ve uygulamalardan oluşan nitelikli eğitim programınızın ve çok değerli hocalarınızın sizlere sunduğu tüm fırsatları iyi değerlendireceğinize inanarak üstün başarılar diliyorum. 


                                                                                                                                                                                                            Öğr. Gör. Salih GÜMÜŞ
                                                                                                                                                                                                                    Okul Müdürü
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kampusu, Güneşli Mahallesi, 60300 TURHAL / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.